Vittneslista för kongressens Bitcoin Mining HearingListan över vittnen som inbjudits att vittna vid morgondagens amerikanska kongressutfrågning om energianvändningen av bitcoin-brytning och dess konsekvenser har släppts, med en mångsidig uppsättning yrkesverksamma som är direkt och indirekt involverade i branschen.

Huset kommer att hålla utfrågningen på torsdag då dess underkommitté för energi- och handelstillsyn försöker få en bättre förståelse av Bitcoins energiförbrukning och varför den behövs efter att en kohort av nationella och internationella klimatrelaterade organisationer skickat ett brev till representanterna där de hävdar bevis på arbete ( PoW) gruvdrift kan vara farligt för världens klimat på lång sikt.

.Source link