VD:ar vittnar om Bitcoin inför amerikanska lagstiftareChefer för stora kryptovalutaföretag dök upp inför kongressen på onsdagen för att vittna och svara på frågor om deras produkter och tjänster och Bitcoin-marknaden i allmänhet när lagstiftare kämpar för att få marknaden inom offentlig policy och regelverk.

”Flera frågor kvarstår om hur traditionella regler gäller och huruvida tillsynsmyndigheter har tillräcklig auktoritet för att skydda investerare och konsumenter samtidigt som marknadens integritet bibehålls och innovation uppmuntras”, sa rep. Maxine Waters, en demokrat från Kalifornien, i sitt inledande uttalande.

.Source link