Varför småföretag behöver BitcoinCantillon-effekten beskriver de fenomen som de som står närmast penningtryckningen tjänar mest på. Större institutioner, banker, organisationer och företag är närmare pengarna. Större grupper som representerar stora mängder samordnade intressen ligger också närmare pengarna.

Vad är små och medelstora företag, små och medelstora företag? Små företag definieras vanligtvis som organisationer med färre än 100 anställda; medelstora företag är de organisationer med 100 till 999 anställda. Enligt Small Business Administration (SBA) sysselsätter små och medelstora företag 47,1 % av alla anställda inom den privata sektorn.

.Source link