Varför Mixnets behövs för att göra Bitcoin privat


Bitcoin ansågs från början av många vara anonyma digitala kontanter på grund av det faktum att alla transaktioner utförs som peer-to-peer-överföringar mellan plånboksadresser som fungerar som pseudonymer. Den offentliga karaktären hos Bitcoins transaktionsbok (”blockchain”) betyder dock att alla kan observera myntflödet. Detta innebär att pseudonyma adresser inte ger någon meningsfull nivå av anonymitet, eftersom vem som helst kan ta del av motpartsadresserna för en given transaktion och rekonstruera transaktionskedjan.

.Source link