Varför fastighetsinvesterare borde älska BitcoinDen här artikeln är en uppföljning till ”Bitcoin är en bättre butik med värde än fastigheter”, som gjorde argumentet för att bitcoin är världens bästa värdebutik. Även om fastighetsinvesterare inte håller med om slutsatsen behöver den inte vara binär. Det finns ett antal anledningar till varför de är idealiska för att investera i bitcoin också, vilket den här korta delen kommer att beskriva.

Låg tid preferens

Den absoluta bristen och det välkända deflationsförsörjningsschemat för bitcoin innebär att innehavare maximerar fördelarna genom att ha en låg tidspreferens – det vill säga de är villiga att avstå från omedelbara fördelar för potentialen för ökad avkastning i framtiden. Motsatsen till detta är att ha en hög tidspreferens — att vara fokuserad på omedelbart välbefinnande eller snabb avkastning — ofta på bekostnad av det långsiktiga (eller åtminstone med begränsad hänsyn till det). Fastighetsinvesterare har i allmänhet också en låg tidspreferens: Institutioner modellerar 10-åriga kassaflöden som en marknadsstandard och de flesta hemköpare av mamma-och-pop tecknar bolån på flera decennier eller erkänner åtminstone nackdelarna med att köpa och sälja för ofta ( t.ex. betydande transaktionskostnader). Detta tänkesätt lämpar sig väl för att hålla bitcoin, där avkastningen historiskt sett har maximerats genom att hålla sig genom en eller flera fyraåriga halveringscykler och hög tidspreferens, kortsiktig handel är otroligt riskabel på grund av bitcoins volatilitet.

.Source link