Varför Bitcoin Stock-To-Flow inte är användbart


I mars 2019 förvånade en anonym person med pseudonymen ”PlanB” investerare när han publicerade ”Modeling Bitcoin Value with Scarcity” och introducerade sin nu berömda Stock-to-Flow-modell (S2F). Modellen förutspådde exponentiell tillväxt av bitcoin-marknadsvärdet, med vad som påstods vara sunda vetenskapliga metoder. Ett år senare introducerade han Stock-to-Flow Cross Asset-modellen (S2FX), som inkluderar guld, silver, diamant och fastighetsdata. Som vi kommer att se nedan är PlanB:s modeller vetenskapligt ogiltiga och har inte den konfidensnivå som han påstår att de har.

.Source link