Varför Bitcoin är generationsrikedomKortfilmen ”Bitcoin Is Generational Wealth” av Matt Hornick och Tomer Strolight hade premiär den 1 november 2021, för att belysa Bitcoins verkliga värdeförslag. Medan många projekt i världen idag försöker berika sina grundare och ge påtagliga vinster i amerikanska dollar för alla som går med, syftar världens mest säkra och robusta monetära nätverk till att driva mänskligheten framåt baserat på de grundläggande rättigheterna till egendom och frihet.

När människor runt om i världen såg filmen uppstod många olika reaktioner. Bitcoiners, som var medvetna om målet för vilket Bitcoin introducerades till världen 2009 som ett direkt svar på centralbankernas räddningsaktioner till finansiella institutioner året innan, blev känslosamma när de såg den framtida verklighet som riktiga sunda pengar kunde möjliggöra.

.Source link