Varför är inte fler kvinnor intresserade av Bitcoin?


Intro

Om du kunde inspirera en grupp människor att omfamna Bitcoin, vilken skulle det vara? Ett helt land? Obligationshandlare? Chefer för familjekontor?

Även om någon av dessa grupper skulle ha en stor inverkan om, säg, 5% av dess befolkning investerade en del av tillgångarna under deras kontroll i bitcoin, finns det en ännu viktigare grupp att inspirera: kvinnor.

Medan en kapitalistisk motivation strävar efter att engagera kvinnor att sänka det tillgängliga bitcoinutbudet och höja priset över tid, ser en mer humanitär motivation att engagera kvinnor finansiell och teknisk (fintech) läskunnighet, där Bitcoin sitter i skärningspunkten, som ett sätt att öka möjligheter för kvinnor och deras familjer, precis som det gör för alla som adopterar Bitcoin.

.Source link