Utforska Bitcoin moraliskt imperativ 2021Kanske ingen bidragsgivare till Bitcoin Magazine har utforskat Bitcoins moraliska och etiska imperativ mer omfattande än Alex Gladstein.

Gladstein är chefsstrategiansvarig vid Human Rights Foundation och han har också varit vice ordförande för strategi för Oslo Freedom Forum sedan starten 2009. Hans unika förmåga att måla en detaljerad bild av ekonomiska svårigheter som individer möter över hela världen har ytterligare öppnade ögonen för så många människor i år. Bitcoins uppdrag, som ett verktyg för hopp och främjande av mänsklig frihet, blir mer uppenbart för en bredare publik, tack vare hans bidrag. Det skulle vara ett missat tillfälle att inte recensera hans framstående verk som har illustrerat behovet av Bitcoin som en öppen och neutral global pengar för mänskligheten.

.Source link