TradFi-DeFi Dragkamp: Är en DeFi-Only Utopia möjlig?Will Hamilton är chef för handel och forskning på TCM Capital, ett helägt dotterbolag till Token Capital Management & Technologies Pte Ltd.
__________
Decentraliserad finans eller DeFi är redan i nivå med globala multinationella finansiella företag när det gäller börsvärde och dagliga volymer. Den ursprungligen experimentella programvaran med öppen källkod för automatiserad peer-to-peer-finansiering har vuxit ut till en betydande global industri på bara ett år. …
Läs mer: TradFi-DeFi dragkamp: Är en DeFi-Only Utopia möjlig?Source link