Styrka i US-dollar hotar Bitcoin-priset


Sedan förmodligen ungefär två år nu har det varit allmänt accepterat i kryptovalutagemenskapen att ”BTC är en oberoende tillgångsklass”, vilket visar att den första kryptovalutan fungerar bra som ett investeringsverktyg som knappast korrelerar med den ekonomiska cykeln och inte ens är associerat med andra tillgångsslag. Den 18 augusti 2020 släppte CoinShares till och med en hel rapport om detta, som främst talade om bristen på korrelation mellan bitcoin och råvaror och traditionella aktier.

Men hur är det med korrelationen med US Dollar Currency Index (DXY)? Max Keizer var en av de första som uppmärksammade bitcoins negativa korrelation med den amerikanska dollarn. Med andra ord, när den amerikanska dollarn stiger, tenderar BTC som regel att falla. Jag ska också tillägga att det sällan finns en positiv korrelation mellan BTC och den amerikanska dollarn.

.Source link