Solo Mine Bitcoin med Blockstream SatellitEn version av denna artikel publicerades ursprungligen på Medium.

I ljuset av några häftiga händelser nyligen inom Bitcoin-gruvsfären, Jag blev inspirerad att sätta upp min egen lilla, fyra miljoner hash per sekund (MH/s) solobrytning och se hur jag kunde förbättra den. Ett par av de aspekter som jag trodde kunde behöva lite arbete är relaterade till anslutning och att göra min installation till den mest ”rena” i betydelsen decentralisering och tillitslöshet.

Så jag började först gräva i hur exakt en solo bryter i dagens extremt industrialiserade gruvvärld. Jag är inte intresserad av pay-per-share pooled gruvdrift, eftersom det tar bort något av det roliga med solo mining, och introducerar ett visst förtroende. Jag vill direkt bidra med oförfalskad hashhastighetssäkerhet till Bitcoin-nätverket.

.Source link