Solo Bitcoin Miner hittar ett giltigt blockFör tredje gången på lite över tio dagar har en ensam bitcoin-gruvarbetare hittat en giltig blockhash för att ta hem hela myntbasbelöningen. Den lilla arbetaren, med endast cirka 86 terahashes per sekund (TH/s) hashratekapacitet, lyckades framgångsrikt bryta ett nytt block på Bitcoin-nätverket och tjänade en blockbelöning på 6,25 BTC och över 0,30 BTC i avgifter.

”Grattis till en annan gruvarbetare med ungefär 86TH som löste ett soloblock på http://solo.ckpool.org,” twittrade Solo CK Pool administratör, Dr. Con Kolivas. ”Det finns många fler gruvarbetare nu i solopoolen och om tillräckligt många bryts solo kommer någon så småningom att vara den lyckliga som här.”

.Source link