Ryska centralbanken förbjuder Bitcoin: RapportDen ryska centralbanken försöker förbjuda medborgare att investera i bitcoin och kryptovaluta av oro för att aktiviteten skulle utgöra risker för landets finansiella stabilitet, enligt en torsdagsrapport av Reuters.

”Centralbanken för nu samtal med marknadsaktörer och experter om ett eventuellt förbud”, står det i rapporten. ”Om det godkänns av lagstiftare kan det gälla nya köp av kryptotillgångar men inte de som köpts tidigare, sa en av finansmarknadskällorna, som begärde anonymitet på grund av ärendets känslighet.”

.Source link