Riskkapitalrelation med BitcoinMed tryckpressen i överväxel, finns det en ständigt ökande mängd fiat som letar efter ett hem. För att undvika att bli förnedrad och tappa köpkraft har kapitalallokatorer i uppdrag att hitta investeringar som kan överträffa den monetära inflationstakten. Allt mer kapital allokeras alltså längre ut på riskkurvan. Ange riskkapital. Riskkapitalister tillhandahåller finansiering till nystartade företag och företag i tidiga skeden. Eftersom 90 % av företagen i tidiga skeden misslyckas (enligt Investopedia) ligger riskkapital säkert långt till höger på riskkurvan.

Source link