Putin stödjer Bitcoin Mining i Ryssland: RapportRysslands president Vladimir Putin stöder enligt uppgift ett regeringsförslag för att uppmuntra bitcoin-brytning i landet genom tydliga beskattnings- och regleringsåtgärder, istället för att följa centralbankens rekommendationer om att helt förbjuda verksamheten.

Enligt en rapport av Bloombergär den ryska regeringen mest emot radikala åtgärder och försöker istället främja en sund bitcoin-gruvindustri genom att presentera en ny uppsättning lagstiftning avsedd att beskatta och reglera gårdar som har strömmat till landet under det senaste året.

.Source link