Programvaran äter staten”Programvaran äter världen”

”Försiktighet kommer verkligen att diktera att regeringar som länge etablerats inte bör ändras av lätta och övergående orsaker; och följaktligen har all erfarenhet visat, att mänskligheten är mer benägen att lida, medan ondska är lidande, än att rätta till sig själva genom att avskaffa de former som de är vana vid. Men när ett långt tåg av övergrepp och usurpationer, som alltid strävar efter samma mål, visar en plan för att reducera dem under absolut despotism, är det deras rättighet, det är deras plikt, att kasta av sig en sådan regering och att tillhandahålla nya vakter för deras framtid säkerhet.”

–Thomas Jefferson, ”Declaration of Independence”, 1776

.Source link