Politisering av hashhastighet är en attack på Bitcoin-gruvarbetareNedan är ett direkt utdrag av Marty’s Bent Utgåva #1195: ”Politiseringen av hashrate är en attackvektor för dina gruvarbetare. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

US Treasury kom ut idag och sanktionerade Bitriver, ett ryskt bitcoin-gruvföretag som är värd för gruvarbetare på uppdrag av stora gruvarbetare. Alla amerikaner som har sina gruvarbetare hos Bitriver eller som äger någon betydande del av aktier i företaget måste sluta interagera med Bitriver omedelbart, vilket lyfter fram risken man tar när de inte kontrollerar sin infrastruktur och är värd för sina gruvarbetare i områden som är föremål för ökad politisk risk. Politiska risker finns i många olika former.

Här i USA är det politiskt riskabelt att vara värd för dina gruvarbetare i delstaten New York eftersom det drivs av frihetshatande malthusianer som är helt fast beslutna om att hindra Bitcoin från att blomstra inom dess gränser. Det visade sig vara politiskt riskabelt att bryta i Quebec i mitten av 2010-talet när regeringen där flippade ut och började behandla bitcoin-gruvarbetare som använde överskottsel av el producerad av Hydro Quebec som andra klassens medborgare genom att peka ut dem och öka deras elpriser och moms. Att göra deras verksamhet olönsam och därför icke livskraftig. Och nu lär vi oss att det är politiskt riskabelt att vara värd för din gruvarbetare i Ryssland om du är amerikansk medborgare eftersom regeringen verkar fast besluten att bryta Rysslands koppling till västvärlden som reaktion på invasionen av Ukraina.Source link