Overton-fönstret och BitcoinNär Bitcoin går in i sin tonårstid kan många människor från alla samhällsskikt, från hela världen, fundera på frågan: Är Bitcoin mainstream? Är det på väg att bli mainstream? Eller är det något som kanske aldrig blir mainstream?

Svaret på denna fråga kommer sannolikt att ha djupgående effekter på hur regeringar runt om i världen beter sig mot Bitcoin under tonåren.

Anledningen till att allmänhetens uppfattning spelar en stor roll i hur regeringar beter sig mot ett visst ämne är relaterat till ett koncept som kallas Overton-fönstret.

.Source link