Obligationer Och Bitcoin-marknadenLyssna på detta avsnitt:

I det här avsnittet träffades ”Bitcoin Bottom Line”-värdarna Steven McClurg och CJ Wilson för att diskutera obligationer och krypto.

Wilson inledde med att fråga McClurg vilka förändringar han har sett på obligationsmarknaden. McClurg konstaterade att när det kommer till obligationsräntorna så stramar Federal Reserve åt och gör det dyrare att låna. Mer framstående institutionella investerare måste ha en viss del av sina tillgångar i räntebärande för säkerhets skull; därför kommer stora institutioner att pressa ner avkastningen för företag som emitterar skulder som borde gå i konkurs. Sears and Toys ”R” Us överlevde längre än de borde, medan Nordstrom kämpar för att hålla sina dörrar öppna och inte kan få kredit för att köpa inventarier. När Fed börjar strama åt ökar den storleken på sin balansräkning genom att fortsätta att expandera den övre tillväxten av inköp. McClurg menar att marknaden äntligen börjar prissätta nedtrappning men har misslyckats med att prissätta räntehöjder.

.Source link