North Vancouver blir världens första stad som värms upp av BitcoinNär priset på bitcoin stiger, stiger också bitcoins hashrate. Gruvdatorer runt om i världen surrar iväg och producerar samtidigt mängder avfall i form av överskottsvärme som är utan motstycke.

Företagande gruvarbetare som Burnaby-baserade MintGreen, en kanadensisk cleantech bitcoin-gruvarbetare, leder redan avfallsanvändningsutrymmet med sin värmeförsäljning till ett lokalt bryggeri och ett havssaltdestilleri.

Andra gruvarbetare använder överskottsvärme för att driva växthusoperationer (odla blommor och grönsaker), uppvärmning av hemmet och jacuzzi.

.Source link