My Fraternity Treasury adopterade Bitcoin


Under sommaren 2021 beslutade Sigma Alpha-broderskapet vid Lipscomb University att lägga en stor andel av sina kassareserver i bitcoin, hålla den i sin balansräkning och att acceptera avgifter i bitcoin genom Lightning Network. Den antogs enhälligt och genomfördes kort därefter. På toppen av flytten i november hade Sigma Alpha-kassan stigit 70 % i värde från deras ursprungliga köp.

.Source link