Mega Meetup för samman Bitcoin-användare


Inspirerad av hans kommande resa runt om i landet för att besöka Bitcoin-träffar och sprida Bitcoin-medvetenhet, Kapten Sidd planerade en massiv ”Mega Meetup” på Bitcoin 2022 i Miami, Florida.

Evenemanget var avsett för personer som deltar i lokala Bitcoin-träffar för att prata om hur man växer och hur man sprider Bitcoin-etos. Varje Bitcoiner var inbjuden, från mötesarrangörer och regelbundna deltagare till alla lokala Bitcoin-möten från hela världen.

Ett konsortium av Bitcoin-mötesgrupper från hela världen gick samman vid Bitcoin 2022 för att umgås och prata om strategier för tillväxt.

(Källa)

Source link