Marknadsvärde Realized Value Bands Bitcoin


12 oktober 2021

Realiserat värde

Den 23 september 2018 vid konferensen Baltic Honeybadger i Riga, Lettland, Nic Carter presenterade begreppet realiserat värde (ursprungligen ”realiserat tak”, men båda termerna har sedan dess använts utbytbart) som han hade utvecklat i samarbete med Antoine Le Calvez. Genom att utnyttja Bitcoin-tidskedjan, som har ett offentligt register över alla Bitcoin-transaktioner som någonsin gjorts, ser realiserat värde ut att kvantifiera det totala amerikanska dollarn (USD) -värdet för all bitcoin som fanns vid den senaste tiden när dessa mynt flyttades på kedjan . Figur 1 visar detta realiserade värde (blått) tillsammans med det totala bitcoin -marknadsvärdet (svart), vilket är det totala marknadsvärdet för all bitcoin som finns när som helst.

.Source link