Likviditetsproblem erbjuder enorma Bitcoin-möjligheter


Nedanstående är från en ny utgåva av Deep Dive, Bitcoin Magazines nyhetsbrev för premiummarknader. För att vara bland de första att få dessa insikter och andra marknadsanalyser på kedjan av bitcoin direkt till din inkorg, prenumerera nu.

Nedsmältningen på aktie- och kreditmarknaderna sker samtidigt som avkastningskurvan (10-årig US Treasury yield minus tvåårig US Treasury yield) planar ut på ett dramatiskt sätt:

Avkastningskurvan har stor betydelse i det finansiella systemet på grund av hur utlåningen bedrivs. De flesta fordringsägare lånar kort för att låna ut långa (dvs. tar på sig kortfristiga skulder och förvärvar långfristiga tillgångar), så när avkastningskurvan inverteras betyder det att fordringsägarna är mer motiverade att hålla kortfristiga statspapper än de är att låna ut. ute under varaktigheten. Konsekvenserna av att kortfristiga avkastningar är högre än långfristiga innebär att det också är mindre riskabelt att hålla kontanter än att investera i risktillgångar (även med negativa reala avkastningar) som säljs av med svag ekonomisk aktivitet.Source link