Inuti Spiral, Jack Dorseys Bitcoin CompanyJack Dorseys populära finansbolag Square gick nyligen igenom ett nytt varumärke och heter nu Block. Flytten ledde till att ett av dess dotterbolag, Square Crypto, också tog upp ett nytt namn. Nu känd som Spiral, har Blocks Bitcoin-företag gett sig ut på ett väldefinierat uppdrag: att främja Bitcoin mot världsomspännande användning.

Vad finns i ett namn?

I sitt rebranding uttalande noterade Spiral att dess ursprungliga namn aldrig hade passat det bra. Inkluderandet av moderbolagets tidigare namn i sitt eget fick folk att tro att kopplingen mellan de två var starkare än den faktiskt var, och detta orsakade förvirring kring Square Cryptos oberoende. Dessutom, förekomsten av ”krypto” förvrängde dess uppdrag, sa företaget, eftersom det enbart är fokuserat på Bitcoin. Spiral anspelar också på Bitcoin när den fortsätter att växa ”som en spiral från en enda punkt, som omfattar mer och mer utrymme tills den rör allt”, enligt en kvadrat tweet.

.Source link