Hur Bitcoin Exchange-utflöden steg i januari


Som vi har diskuterat i tidigare Daily Dives, var mars 2020 en betydande katalysator och vändpunkt för bitcoin. Vi kan se det i beteendet hos valutabalanser som har visat ett konsekvent nettoutflöde de senaste två åren.

De två senaste perioderna med betydande inflöden var precis före båda 2021 bitcoins lokala pristoppar. Dessa toppar i april och november sammanföll med föregående månad och visade nettoinflöden av bitcoin i både mars och oktober.

Januari var den största utflödesmånaden sedan september 2021. Att hålla ett öga på valutaflödesdynamiken kan hjälpa oss att spåra efterfrågans sentiment och när det förändras i grunden för marknadsaktörer.

.Source link