Greshams lag Bitcoin El SalvadorÖsterrikiska ekonomer har länge varit intresserade av att studera pengar och processer för intäktsgenerering. Den sista globala monetära standarden som utvecklades till stor del genom marknadskrafter, guld, inträffade långt innan österrikarna hade utfört sitt arbete med ämnet. Tillkomsten av det digitala monetära nätverket, känt som Bitcoin, ger österrikaren den ytterst sällsynta möjligheten att observera omordning av det globala ekonomiska livet, eftersom en framväxande sund pengar tar sikte på att döda de befintliga fiatstrukturerna.

Liksom en analys av något annat ämne är det avgörande att förstå och tillämpa de grundläggande principerna för österrikisk ekonomi för att korrekt utveckla slutsatser om monetariseringsprocessen för bitcoin. En studie om effekterna av minimilönelagar kan inte lita på utan ett fast grepp om efterfrågelagen; på samma sätt kräver studien av den senaste lagen i El Salvador som gör bitcoin lagligt betalningsmedel rätt tillämpning av Greshams lag.

.Source link