Global utveckling framhäver Bitcoin Utility


Nedan är ett direkt utdrag av Marty’s Bent Issue #1155: ”Två mycket olika saker som framhäver Bitcoins användbarhet.” Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Det pågår två saker i världen på motsatta sidor av planeten som är relaterade till två väldigt olika ämnen som lyfter fram den otroliga användbarheten av Bitcoin-nätverket; den avsiktliga förnedringen av det libanesiska pundet och okarakteristiskt kallt väder i Texas.

Som några av er kanske redan är medvetna om har Libanon varit indraget i en ekonomisk kris sedan 2019 och det verkar bara bli värre eftersom landets centrala planerare fortsätter att missköta krisen. Här är deras senaste planer för att fixa deras monetära och banksystem:

.Source link