Framtida juryns upphävande för Bitcoin-användare


Introduktion

Med allt som händer i världen idag verkar det troligt att attacker på statlig nivå mot Bitcoiners kommer att fortsätta att öka. Dessutom, eftersom Bitcoin sätter press på traditionella maktstrukturer, kommer myndigheterna med största sannolikhet att utvidga eller anta omedvetna lagar för att begränsa, beskatta eller på annat sätt frustrera det fria flödet av bitcoinkapital.Source link