Försoningsräkning Bitcoin Adoption USADet finns en stark anledning bakom den senaste vågen av bitcoin -adoption bland världens minst stabila och fattigaste länder. Bitcoin gynnar oproportionerligt mycket underbankade och underprivilegierade eftersom det ger dem tillgång till ett öppet globalt monetärt nätverk med förutsägbar politik och låga inträdeshinder. Även om USA har dragit till sig betydande mängder bitcoinintresse och investeringar sedan starten, är det säkert att säga att den genomsnittliga amerikanska medborgaren vet lite mer än vad vanliga medierubriker och FUDsters säger.

.Source link