Försäkringsbolag Lemonade satsar på Bitcoin för att diversifiera tillgångar


Källa: AdobeStock / piter2121

I ett annat exempel på ett företag som försöker diversifiera sin portfölj med kryptotillgångar, USA:s försäkringsbolag Citronsaft har köpt bitcoin (BTC) för sin balansräkning, vilket framgår av en nyligen gjord registrering.

Under årets första nio månader förvärvade företaget totalt 1 miljon USD i digitala tillgångar som enbart består av bitcoin. Lemonade rapporterade köpet i en S-4-form som amerikanska börsnoterade företag lämnar in till säkerhet och utbytesprovision (SEC).

”Företaget redovisar för närvarande dessa digitala tillgångar som immateriella tillgångar med obestämd livslängd i enlighet med ASC 350, immateriella tillgångar-goodwill och andra,” sade Lemonade i uttalandet.

”Bolaget har ägande av och kontroll över den köpta bitcointillgången och använder tredjeparts förvaringstjänster för att säkra den. De digitala tillgångarna bokförs initialt till anskaffningsvärde och omvärderas därefter i koncernens balansräkningar till anskaffningsvärde, efter avdrag för eventuella nedskrivningar som gjorts sedan förvärvet, heter det.

Försäkringsverksamheten sa att det inte fanns några realiserade vinster eller förluster som redovisats under de nio månader som slutade den 30 september 2021. Från och med den dagen är det verkliga marknadsvärdet för den köpta krypton 1,2 miljoner USD, vilket indikerar en ökning med 20 % på investeringens ursprungligt värde.

Lemonade är ett allmännyttigt företag organiserat enligt Delawares lag. Utöver sin verksamhet på den amerikanska marknaden äger företaget ett antal dotterbolag till stöd för sin europeiska verksamhet i Nederländerna, samt en utlöpare i Israel som tillhandahåller teknologi och forskning och utveckling till andra enheter som ingår i grupp.

Den senaste utvecklingen signalerar ytterligare att investeringar av företagstillgångar i bitcoin och andra kryptovalutor ökar i popularitet bland mindre företag som vill ansluta sig till trenden som startat av stora företag som t.ex. Tesla och Mikrostrategi.

Klockan 10:48 UTC handlas BTC för 48 266 USD. Det är upp 2 % på en dag och ned 4,7 % på en vecka.

____

Läs mer:

– Visa fördubblar sin kryptosatsning, lanserar kryptokonsulttjänst
– PayPal, Visa och andra investerare fördubblar sina kryptoinvesteringar

– Mastercard, Bakkt samarbetar för att integrera Bitcoin i Global Payments Network
– Det är dags att anamma krypto, säger börschefen för Sydkorea

– Robinhood arbetar med kryptopresentöverföringar – Rapportera
– Myanmars exilregering omfamnar Tether för att bekämpa militärregimSource link