ECB publicerar nytt tillsynsramverk, som kommer att inkludera Stablecoins


Källa: AdobeStock/ilolab

De Europeiska centralbanken (ECB) har publicerat en ny tillsynsmodell för PISA-ramverket som täcker elektroniska betalningsinstrument, system och arrangemang, som syftar till att införa mer säkerhet och effektivitet i det nuvarande och framtida betalningsekosystemet. Det senaste draget kompletterar EU:s kommande förordningar om kryptotillgångar, inklusive stablecoins, och internationella standarder för globala stablecoins, sa banken.

”Detaljhandelsbetalningarnas ekosystem utvecklas snabbt på grund av innovation och teknisk förändring. Detta kräver en framåtblickande strategi för att övervaka digitala betalningslösningar, säger Fabio Panetta, direktionsledamot vid ECB, enligt uttalandet.

Samtidigt säger ECB, som är centralbanken för de nitton EU-medlemsstater som har antagit euron som sin valuta, att de kräver snabba framsteg för att övervaka globala digitala betalningslösningar och stabila mynt.

”PISA-ramverket kommer att inkludera digitala betalningstokens som stablecoins, tillsammans med traditionella betalningsinstrument och system som vi har fått erfarenhet av under åren. Internationellt samordnade åtgärder kommer också att behöva intensifieras för att klara de utmaningar som globala digitala betalningslösningar och stablecoins utgör, säger Panetta.

I sitt dokument sade ECB att den senaste tekniska utvecklingen motiverar en utvidgning av omfattningen av den befintliga övervakningen av betalningsinstrument till alla elektroniska betalningsinstrument som tillåter överföringar av värde mellan slutanvändare.

De sistnämnda omfattar inte bara överföringar av euromedel via elektroniska betalningsinstrument, utan också överföringar av värderepresentationer som backas upp av fordringar eller tillgångar denominerade i euro eller inlösen i euro, samt ”andra digitala tillgångar som accepteras enligt reglerna för ett system för betalningsändamål eller för att fullgöra betalningsförpliktelser” i euro.

De övervakade företagen ska följa nya principer inom en ettårsperiod, enligt banken.

För att säkerställa efterlevnad identifierar PISA-ramverket en uppsättning principer som kan vara relevanta för system/arrangemang. Dessa inkluderar principerna för:

 • rättslig grund;
 • styrning;
 • ram för övergripande hantering av risker;
 • kreditrisk;
 • säkerhet;
 • likviditetsrisk;
 • slutgiltig avveckling och kreditering av slutanvändare;
 • penningavräkning;
 • betaltjänstleverantörers standardregler och förfaranden;
 • allmän affärsrisk;
 • förvarings- och investeringsrisk;
 • operativ risk;
 • krav på tillgång och deltagande;
 • effektivitet och effektivitet;
 • kommunikationsprocedurer och standarder;
 • offentliggörande av regler, nyckelprocedurer och marknadsdata.

Tillbaka i juli, som rapporterats, meddelade ECB att Eurosystemet formellt hade lanserat sitt digitala centralbanksprojekt för att förbereda ”för eventuell emission av en digital euro.” Återigen använde centralbanken chansen att hävda att dess CBDC kommer att bli bättre än decentraliserade bitcoin (BTC).

____

Läs mer:

– Européer varnar ECB för att inte bråka med sekretess i digital euro
– ECB:s ordförande touts Digital Euro, Bashes Bitcoin, Stablecoins

– CBDC Shilling och Bitcoin Bashing kan nå G20-nivån
– Fyra steg som banker måste ta för att förbereda sig för krypto-, CBDC-avbrott

– Länder bör förhindra ”Regulatory Arbitrage” för Stablecoins – FSB
– Centralbanker bör tillåta att löner, sociala överföringar betalas i CBDCs – BIS

– En amerikansk Fed-guvernör hävdar att Stablecoins skalning snabbt inte är ett problem
– Crypto Community Smarts vid amerikanska tillsynsmyndigheter ’Fear-mongering’ Stablecoins ReportSource link