Den stora återställningen och uppkomsten av BitcoinMedan vår ekonomi är känd för att arbeta i cykler av tillväxt och nedgång, vet vi att detta är ett fenomen som startade först under förra seklet. Innan den tidpunkten fungerade inte vår ekonomi med ett system som helt förlitade sig på skuld. Det är detta nya beroende av skuld som leder till tillväxt som startade dessa cykler. Som Dylan LeClair säger i sin artikel, ”The Conclusion Of The Long-Term Debt Cycle And The Rise of Bitcoin”: ”Även om produktivitet är den viktigaste aspekten av ett ekonomiskt system på lång sikt, inte produktivitet utan skuldens krafter/ kredit är de främsta drivkrafterna i flyktiga ekonomiska svängningar.”

.Source link