Den schweiziska traditionen är en perfekt match för Bitcoin


Fynn Kreuz är VD för det schweiziska Bitcoin-företaget, Numbrs.

Oberoende

År 1291 lösgjorde sig tre regioner i det heliga romerska riket och svor en ed som grundade det schweiziska konfederationen. Denna rörelse, född ur en längtan efter frihet och självständighet, började när den mytiske nationalhjälten, William Tell, utmanade en tyrannisk fogde vid namn Albrecht Gessler.Source link