Den amerikanska dollarn skjuter i höjden medan BNP drar ihop sig


Återbesöker Dollar Bitcoin Relation

I nyare nummer har vi lyft fram att bitcoins pris under de senaste månaderna har varit en funktion av större makroekonomiska förhållanden med stigande avkastning och kreditavveckling, vilket har lett till ökad volatilitet på aktiemarknaden och stigande US-dollarstyrka.

På senare tid har Dollar Currency Index (DXY) som spårar den relativa styrkan av US-dollarn mätt mot andra viktiga globala valutor, nått nya 20-åriga toppar när stora valutor som euro, japanska yen och brittiska pund fortsätter att försvagas. Den senaste ökningen kommer när Bank of Japan tredubblar sina ansträngningar för kontroll av avkastningskurvan och köper ett obegränsat antal 10-åriga obligationer varje arbetsdag för att maximera avkastningen till 0,25 %.Source link