Bygga Bitcoin-gemenskaper i El Salvador


Jag har ägnat det sista decenniet av mitt liv åt filantropi. Men sedan jag lanserade Built With Bitcoin Foundation med min medgrundare, Ray Youssef, har jag haft möjlighet att lära mig mer om vad Bitcoin kan göra för de människor som behöver det mest. Jag kan bara tala baserat på mina erfarenheter och från de konversationer jag har haft med de samhällen jag har tjänat, men jag har själv sett hur Bitcoin kan vara en katalysator mot frihet.

När jag bygger Bitcoin-gemenskaper är en viktig lärdom jag har lärt mig att människor inte kommer att adoptera något de inte förstår. Därför bygger vi inte bara skolor inom byarna vi arbetar, utan vi bygger samhällen – tillhandahåller resurser och utbildning för lokalbefolkningen, visar dem hur bitcoin kan hjälpa och berika deras dagliga liv och hur det också kan vara ett sätt att äntligen uppnå ekonomisk frihet .Source link