BTC Whale Exchange Sänk Bitcoin-priset


Valaktivitet i kryptovaluta är vanligtvis förknippad med stora prisrörelser, särskilt när valöverföringar äger rum mellan en extern plånbok och en börs. Det finns många valvarningsverktyg som marknadsaktörer övervakar för att få insikter om vad som händer på marknaden.

En val som överför stora mängder BTC till en börs gör det vanligtvis för att sälja sina innehav. Närhelst en val tar ut bitcoin från en börs tolkar marknaden överföringen som en avsikt att hålla den som ett värdelager.

.Source link