Bra återställning utlöser Bitcoin Network UpgradeCovid-19-krisen som har ödelagt ekonomin medförde radikala förändringar i vårt sociala och politiska landskap. Från Österrikes låsning mot hela medborgarna och tvångsinjektion, till obligatoriska karantänläger i Australien, i ett försök att hantera pandemin, har regeringarna i många länder blivit auktoritära.

Under de senaste 19 månaderna, när världen har stannat av genom gräns- och reserestriktioner, lanserade de globala ledarna den stora återställningen för att omstrukturera vår ekonomi. Med slagord som ”skapa en mer rättvis och grönare framtid” vill WEF (World Economic Forum), tillsammans med icke-statliga organisationer och privata näringsliv, skapa ett samhälle där ”du kommer att äga ingenting och vara lycklig.”

.Source link