Boken paralleller mellan Bitcoin principerMånga Bitcoiners har lyft fram paralleller mellan några av Bitcoins ideal och boken som först publicerades 1997, ”The Sovereign Individual.” För att ta dig i en helt annan riktning, ska jag uppmärksamma en relativt okänd och mildare text, som jag har märkt också innehåller ett antal paralleller till Bitcoin-världen. Det här är ”How To Be Idle”, skriven av Tom Hodgkinson, som också redigerar Ledigman tidskrift.

Den skrevs 2004 och är före Bitcoin. Men det hyllar libertarianska dygder på samma sätt som många Bitcoiners gör idag, som att berömma dygderna frihet från skuld, frihet från konsumtionskultur och överdriven konsumtion och frihet från löneslaveri som kan bli resultatet av sådant.

.Source link