Blockchain Commons förbättrar Bitcoin-åtkomst


Nedan är ett direkt utdrag av Marty’s Bent Issue #1144: ”Gordiska principer och mjukvarustandarder.” Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Jag hade nöjet att sitta ner och intervjua Christopher Allen och Wolf McNally från Blockchain Commons-projektet tidigare i eftermiddag. Blockchain Commons är en grupp utvecklare med öppen källkod som fokuserar på att bygga verktyg och standarder för öppen källkod med interoperabilitet i åtanke. Jag njöt verkligen av samtalet eftersom det tvingade mig att gå tillbaka till de första principerna och tänka djupt på de prejudikat som skapas idag av de som bygger mjukvara som handlar om en individs tillgång till Bitcoin-nätverket.

Det finns så många små detaljer som har abstraherats bort av plånboksmjukvara som de flesta användare är helt omedvetna om när de skapar sina nyckelpar. Är det en singel sig eller en multisig? Vad är härledningsvägen för den specifika xpub du använder för att producera mottagningsadresser? Kan din plånboksmjukvara konstruera och/eller sända försignerade bitcointransaktioner (PSBT)? Det här kan låta som trams för många av er freaks, men dessa små detaljer spelar roll. Och, ännu viktigare, att ha dessa små detaljer i åtanke för att löst komma överens om standarder på basnivå för dem som bygger plånboksmjukvara så att användare av olika plånböcker kan handla med varandra sömlöst. Med det övergripande målet att minimera stressen kring att säkra sats samtidigt som man bibehåller mer än tillräcklig suveränitet och integritet.

De beslut vi fattar idag kring bästa praxis när vi bygger plånboksmjukvara kommer att ha en väsentlig effekt på möjligheten för användare med olika plånböcker att handla med varandra med största förtroende. Att skapa standarder som förblir trogna de gordiska principerna som lagts fram av teamet på Blockchain Commons verkar vara en bra idé för mig.

.Source link