Bitcoins väg mot global adoption


Om de senaste 700 åren är någon indikation, har reservvalutor en hållbarhetstid på ungefär 100 år. Den amerikanska dollarn (USD) blev officiellt världens reservvaluta för 77 år sedan (Bretton Woods, 1944). Förmodligen var USD reserven så långt tillbaka som i slutet av 1920-talet.

.Source link