Bitcoiners förväntar sig stormande inflation 2022


Inflation var ett av de mest debatterade ämnena i mainstream-media under 2021. Vi har matats med lögner under hela året, med vissa kanaler som tyder på att inflationen inte existerar, inflationen är låg, inflationen är övergående eller inflationen är bra. Alla som uppmärksammar vet att ingen av dessa saker är sanna. Inflationen är absolut här, den kommer ingenstans när som helst snart, och även om vi skulle kunna diskutera om blygsam inflation är bra eller dåligt för en ekonomi, är inflationsnivåerna vi för närvarande ser mycket oroande.

.Source link