Bitcoin värde i kredit standard swapparJag refererar min avhandling om bitcoin: s egenvärde i detta stycke, som ursprungligen publicerades i Bitcoin Magazine i april 2021. Det representerar min syn på värdet av BTC som anti -fiat, fiat är Ponzi, och hur alla behöver försäkring mot att Ponzi kollapsar. Som Voltaire berömt sa, ”Papperspengar återvänder så småningom till sitt egenvärde – noll.”

Som Charlie Munger berömt sa, bitcoin ”är råttgift i kvadrat.” Tja, Charlie, ta ditt piller, för fiat är råttan.

Grunden för mitt papper är att BTC är en försäkring om den förfallna kreditkvaliteten hos fiat-utfärdande suveräna nationer. Som sådan är det kreditskydd på en korg med fiats. När du äger försäkring äger du volatilitet. På samma sätt, när du har lång kredit, är du kort volatilitet. De flesta tillgångar/investeringsmandat är korta volatilitet. Följaktligen är investeringsvärlden kort volatilitet, och den behöver desperat kompensera den risken med försäkring (eller lång flyktighet).

.Source link