Bitcoin som en gudomlig idé


Bitcoin som en gudomlig idé

Källa: @Metamick14

Källa: @Metamick14

Bitcoin som gudomlig

Bitcoin är gudomligt. Och med allt som är gudomligt, bildar vi människor religioner som försöker förstå det gudomliga och vörda det, särskilt på grund av svårigheten att förstå det till fullo.

Det finns omfattande litteratur som beskriver Bitcoin som en levande organism (Gigi, Quittem). Dessa perspektiv avslöjar att Bitcoin ”växer, reproducerar, ärver och överför egenskaper, använder energi för att upprätthålla en stabil inre struktur, är cellulär till sin natur och reagerar på de olika miljöerna den lever i..” Långt ifrån att bara vara ett verktyg eller teknologi, framstår Bitcoin som en levande varelse som lever i symbios med oss. Vi bryter Bitcoin-nätverket för mer bitcoin och det matar oss bitcoin – moroten i slutet av pinnen.

.Source link