Bitcoin Qualia – Bitcoin Magazine: Bitcoin-nyheter, artiklar, diagram och guiderBitcoin Qualia

Centern kan inte hålla: 13

Subjektivitet handlar om en individs medvetna upplevelse. En persons handlingskraft, perspektiv, önskningar, övertygelser och känslor är alla subjektiva.

Objektivitet i filosofin handlar om verkligheten utanför subjektiviteten. Objektivitet är tillståndet för alla saker utan medveten partiskhet.

Bitcoin är objektiva pengar. Fiat är det inte. Det finns inga individer eller små grupper av medvetna upplevelser vid denna tidpunkt i Bitcoins bana som kan påverka hur Bitcoin fungerar. En person kan ha en subjektiv önskan att sälja sin Bitcoin, men när de utför den handlingen underkastar de sig protokollets objektiva karaktär. På detta sätt objektiverar Bitcoin vår subjektiva upplevelse.

.Source link