Bitcoin-pris och Google-sökningskorrelationUnder 2017 rapporterade Semrush, en marknadsföringsbyrå för sökmotorer, att bitcoinpriserna hade en korrelation på 91 % med volymen av Bitcoin-relaterade Google-sökningar. Det betyder att priset på bitcoin steg och sjönk i låst takt med antalet Bitcoin-relaterade sökningar.

Medan Semrush-studien visade att sökvolymen ökade när priset på bitcoin växte, stod det inte om sökningarna förutspådde växelkursen mellan bitcoin och dollarn. Bitcoin-sökningar ökade med 450 % under de fem månaderna mellan april och september. Den uppskattade volymen av Bitcoin-relaterade sökord under ett år uppgick till 51,4 miljoner.Source link