Bitcoin Mining Hearing i US HouseDen första utfrågningen i kongressen om bitcoin-brytning ägde rum på torsdagen efter att en underkommitté i USA-huset planerade den för att få en bättre förståelse för branschens miljöpåverkan.

Rep. Diana DeGette, en demokrat från Colorado, sa i sitt inledande uttalande att trots de lovande tillämpningarna av Bitcoin och blockchain-teknik, borde gruvdriftens energianvändning och koldioxidutsläpp stå i främsta rummet i alla diskussioner om kryptovaluta.

”Vi kan inte ta tillbaka pensionerade fossilbränsleanläggningar online eller fördröja pensioneringen av några av våra äldsta och minst effektiva anläggningar till stöd för energiintensiv kryptobrytning”, säger rep. Frank Pallone, demokraten som leder energi- och handelskommittén, enligt till a Bloomberg Rapportera.

.Source link