Bitcoin Inflationsutsikter för deflationJag är säker på att de flesta av oss, någon gång, har varit förvirrade över effekterna av deflation kontra inflation. Den här artikeln är tänkt att ge en snabb översikt över deflation, dess effekter på spridningen av välstånd och hur vi bättre kan förstå vad som händer inom vår ekonomi.

Innan du dyker in bör det noteras att den här artikeln inte är avsedd som en djupgående översikt. Det finns otaliga artiklar som går på djupet i orsaker, biprodukter och resultat av inflation och deflation. Istället är den här artikeln tänkt att hjälpa till att få kreativiteten att flöda när man tänker på vår ekonomi och hur det kan se ut att dra nytta av deflationens gynnsamma egenskaper. Med allt detta sagt, låt oss hoppa in.Source link