Bitcoin Hash Rate Nära Full Recovery from China Ban, Nära New All Time High


  • Bitcoin-nätverkets hashhastighet är nära fullständig återhämtning från Kinas förbud mot gruvdrift.
  • Mätvärdet har ökat med över 80 % under de senaste fem månaderna och är nära en ny all-time high.
  • Bitcoin har visat djup motståndskraft och antibräcklighet inför ett allvarligt stresstest och är på väg att övervinna det helt.

Bitcoin-hashhastigheten har visat upp djup motståndskraft sedan det kinesiska bitcoin-gruvförbudet, efter att ha klättrat över 80% på fem månader för att komma nära sina tidigare toppar.

När landet med den största andelen Bitcoin-hashhastighet vid den tiden började genomdriva rikstäckande ansträngningar för att slå ner på branschen, tvingades en betydande mängd gruvarbetare offline. Som ett resultat sjönk Bitcoin-nätverkets totala hashhastighet till 84,79 exahashes per sekund (EH/s) i början av juli, per Coin Metrics-data. Måttet har sedan dess återhämtat sig nästan helt och ligger i skrivande stund på 156,6 EH/s mindre än 16 % från en ny all-time high. Den har dragit sig tillbaka från en lokal topp gjord på 167.18 EH/s den 17 november.

.Source link